درمیان طرحهای مبتکرانه متنوعی که در مبلمان مدرن امروزی وجود دارد، wave با طراحی روان و سیالی که در بدنه یک تکه خود دارد، نگا هها را به خود جلب می کند. Wave ظرافت،سلیقه و استایل را یکجا دارد و به مکانی که در آن قرار می گیرد زندگی می بخشد. wave برای فضاهای مدرن انتخابی مناسب است.
RC - 103 - 01
جدول قیمـت 
رنگ و جنسقیمت(ریال)
بدون پوشش26,500,000
پوشش چرم (کالیته 99)27,700,000
پوشش پارچه (کالیته 93 و 95)29,050,000
عمق
82cm
ارتفاع
80cm
ارتفاع نشیمن
42cm
وزن
22.9kg
عرض
72cm

نمایندگی‌ها و مجموعه رنـگ و جنـس