Fun بسیار پرجنب و جوش است. فرم فانتزی آن به شما در تلطیف فضایی که fun را در آنجا می چینید، کمک بسیار می کند. مشخصه ای که این صندلی را از محصولات مشابه متمایز می کند پایه های چوبی آن است.
SF - 105 - 01
جدول قیمـت 
رنگ و جنسقیمت (ریال)
بدون پوشش12,140,000
پوشش چرم پالرمو12,635,000
پوشش پارچه میکرولاین13,295,000
پوشش پارچه کتان طرحدار14,780,000
عمق
77cm
ارتفاع
91cm
ارتفاع نشیمن
45cm
وزن
18.6kg
عرض
68cm
ارتفاع دسته
67cm

نمایندگی‌ها و مجموعه رنـگ و جنـس