یک میز ساده و جادار برای پنهان کردن وسایلی که همیشه لازم است ولی در دید قرار گرفتنشان زیبایی و آرامش محیط را از بین می برد.
CT - 104 - 01
جدول قیمـت 
قیمت (ریال)
39,785,000
ارتفاع
34cm
طول
108cm
وزن
60kg
عرض
73cm

نمایندگی‌ها و مجموعه رنـگ و جنـس