میز ناهار خوری Meal ، بسیار مدرن و ظریف طراحی شده و در عین سادگی ، حسی صمیمی و خانوادگی را با خود دارد ، جایی که می توانید بدون دغدغه در کنار خانواده وقت بگذرانید.

DT-102-01
DT-102-02
DT-102-03