میز ناهار خوری Dine ، محیطی را فراهم می کند تا در کنار خانواده و دوستان لحظه هایی خوب و خاطره انگیز را ثبت کنید. Dine مثل یک خانواده محکم، استوار و با اصالت است.

DT-101-01
DT-101-02
DT-101-03