این خانواده همان طور که از نامش پیداست طراحی خلاق و ویژه ای دارد. برای فضاهایی که طراحی خاص دارند و نیاز به چیدمان ویژه و متفاوتی نیز دارند، بسیار مناسب است. به عبارتی دیگر Creative ،خاص، خلاق و متفاوت است و طرافداران خاص خودش را دارد.

BC - 106 - 01
CC - 106 - 01